One response to “Prime Minister Nawaz Sharif National Health Insurance Program Phase-I – Applications Required”

  1. hina

    Sallam ye qably tarif kaam hai but aghar kuch gharib logu ko ap k es help ka pata na hu to ap say kisay rabtha kary simple apna phone no mainsation kary ik bacha 8 year ka hai ao wo telisemiya ka mariz hai to ap say rabtha kasy kary

Leave a Reply