3 responses to “Prime Minister Nawaz Sharif National Health Insurance Program Phase-I – Applications Required”

  1. hina

    Sallam ye qably tarif kaam hai but aghar kuch gharib logu ko ap k es help ka pata na hu to ap say kisay rabtha kary simple apna phone no mainsation kary ik bacha 8 year ka hai ao wo telisemiya ka mariz hai to ap say rabtha kasy kary

  2. Dr saleem jakha

    kia Rajan pur es me shaml hi

  3. Dr saleem jakha

    kesy ye card bne ga

Leave a Reply