4 responses to “Gujranwala UCs and Wards Elections Result 2015”

  1. Mian Afzal Jabb
  2. Mian Afzal Jabb

    tigar time is vin seat uc 37

  3. Mian Afzal Jabb

    19 november ko awam nay sabat kar diaia ka pml n ke takeat kay huk dar ko hay? awam zanda bad

  4. Muhammad usman

    The elections have many ?marks

Leave a Reply