3 responses to “Nawaz Sharif (PML-N) Okara Jalsa 29/4/2013”

  1. ana

    insallah pmln jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeetay ge

  2. ana

    nawaz shareef kadam bharawo ham tmhary sath hain

  3. SHAH GEE

    WE ALL LOVE PML N

Leave a Reply