Tuesday , April 23 2019
Home / Tourism / Snowfall pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad

Snowfall pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad

Snowfall (Feb 7, 2011) pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad

Gilgit, Chilas, Hunza, Nagir, Ghizer, Astore, Skardu, Chitral, Khanbary, Minimarg, Qamri, Yasin, Phandar, Gupis, Gultari, Gojal, Darel, Tangir, Niat, Thak, Chilim.

About Tahir

3 comments

  1. salam gultari ka tamam tulaba ko banda naches ke taraf sa salam.websit dakh ka bare khushe hue.kuch pictures apna alaqa k hona chahya aur masayel par thore se roshne dale jaya take logon ko hamara masayeel ka alum ho.take namnehad lider hamara masayel par goor kara.shukreya

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.